Aihearkisto: Tarinat

Tarinaa Herttoniemitalosta ja sen toimintaideasta

Ideapäivän saalista, tammi 2014Herttoniemitalo sai alkunsa haaveesta saada Länsi-Herttoniemeen asukkaiden kokoontumistila, joka sieltä puuttui. Tavoitteena oli luoda matalan kynnyksen paikka, johon kaikki ovat tervetulleita ja joka vahvistaa yhteisöllisyyttä. Kun ihmiset kokoontuvat yhteen, syntyy uusia ideoita ja asioita.

Toinen tavoite on julkisten tilojen käytön tehostaminen: esimerkiksi nuorisotalo on kiinni kesäkuusta elokuuhun, jolloin tila olisi muiden toimijoiden käytettävissä. Uudet toiminnot eivät siis aina edellytä uutta rakentamista.

Herttoniemitalon kohderyhmänä ovat kaikki ihmiset iästä ja asuinpaikasta riippumatta sekä myös yhdistykset, yhteisöt ja yritykset (mm. asunto-osakeyhtiöt). Talossa on sekä maksuttomia että maksullisia (asuntoyhtiöiden kokoukset, liiketoiminta) aktiviteetteja.

Herttoniemitalon taustavoimia ovat yksittäisten aktiivien lisäksi Hertsikan Pumppu -osuuskunta, Herttoniemen ruokaosuuskunta, Herttoniemi-seura, SPR:n Herttoniemen osasto sekä Helsingin kaupunginkirjasto ja nuorisoasiainkeskus.

Hertsikan Pumppu, joka perustettiin vuoden 2012 alussa, alkoi heti etsiä asukastilaa Länsi-Herttoniemestä. Keväällä Pumppu vuokrasi Erätorilta ensimmäisen asukastilan yhdessä Herttoniemen ruokaosuuskunnan ja Ilmastoinfon kanssa. Sieltä saatiin tärkeää kokemusta ja oppia asukastilan pyörittämisestä kaupungin avustuksen turvin. Asukastilana tämä yksityisomistuksessa oleva vanha pankin konttori toimi kevääseen 2014 asti.  Jo tuolloin alkoi haaveissa siintää Herttoniemitalo.

Tammikuussa 2014 kirjastossa järjestettiin Herttoniemitalon ideointipäivä, joka osoittautui menestykseksi: sadat kävijät ideoivat, mitä talo voisi olla ja mitä siellä voisi tehdä. Huhtikuussa järjestettiin verkostoitumistilaisuus toimijoille. Kävi selväksi, että Herttoniemitalon idea kantaa. Talon suunnittelu- ja sisustustyöryhmät perustettiin.

Toukokuun 2014 jälkeen asukastoiminta siirtyi kirjaston ja nuorisotalon yhteyteen Herttoniemitaloon, jonka tilat olivat tarkoituksenmukaisemmat ja käyttövalmiit. Tilojen yhteiskäyttö mahdollisti myös resurssien säästämisen.

Ravintolapäivä, syksy2014Syksyllä 2014 kirjastoon saatiin kahvila ja joulukuussa asukas- ja vapaaehtoistoiminnan ilmoitustaulu. Herttoniemitalon koordinaattori aloitti työnsä 15.9., jolloin toiminta sai aivan uutta  vauhtia. Koordinaattori tekee yhteistyötä asukkaiden, järjestöjen sekä  kirjaston ja nuorisotalon henkilöstön kanssa sekä tukee talon tapahtumien, kerhojen ja tilaisuuksien järjestämistä. Hän myös tiedottaa talon tapahtumista ja markkinoi sitä uusille toimijoille.  Hertsikan Pumppu on palkannut koordinaattorin kaupungilta saadun avustuksen turvin.

Herttoniemitalon toimintaperiaate on ainutlaatuinen Helsingissä: kaupungin kahden viraston tiloista muodostettu yhteinen tila, jossa asukkailla on merkittävä rooli. Tämä malli on herättänyt kiinnostusta muuallakin.

Joulukonsertin huumaaHerttoniemitalon keskeisiä mahdollistajia ovat olleet kirjastotoimen apulaisjohtaja Saara Ihamäki, Kettutien nuorisotalon henkilökunta sekä sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö, mm. Soile Atacocugu. Ilman Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämää avustusta asukastoimintaa ei tällaisenaan olisi olemassa.

Lähitulevaisuudessa kehitetään  esim. kirjaston pop-up-kahvilatoimintaa. Tarkoituksena on, että kuka tahansa voisi tulla pitämään kahvilaa ja myymään kotileivonnaisia sovitun ajan omaan laskuunsa. Kirjastossa on jo ravintolapäivän yhteydessä ollut mm. amerikkalainen kahvila.

TapahtumatauluErilaisia kursseja – sekä maksullisia että maksuttomia – on tarkoitus järjestää Hertsikan Pumpun koordinoimana. Tiloja on mahdollista käyttää myös esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin sekä pienimuotoisiin juhliin. Tiloissa on kopiointi- ja tulostuspalvelut, joita esim. freelancerit voivat hyödyntää.

Jos haluat järjestää Herttoniemitalossa tilaisuuden tai sinulla on jokin toimintaidea, ota yhteyttä ensisijaisesti koordinaattoriin (hertsikanpumppu@gmail.com) tai kirjaston/nuorisotalon henkilökuntaan. Kirjaston tiloissa voi tietysti kokoontua myös epävirallisesti ilman varausta. Jos haluat vaikuttaa Herttoniemitalon kehittämiseen, voit liittyä jäseneksi Hertsikan Pumppuun tai vaikka Herttoniemen ruokaosuuskuntaan.